تسمه

فروش انواع تسمه های فولادی در سایز و جنس های مختلف شامل:
Mo40
Spk
ترانس

میلگرد

فروش انواع میلگرد های فولادی در سایز و جنس های مختلف شامل :
St37 – St52 -Spk – Vcn
Ck45 – Mo40 – A516
ترانس – سمانته – A105

چهارپهلو

فروش انواع چهارپهلو های فولادی در سایز و جنس های مختلف شامل :
St37 -St52
ترانس
Ck45

ورق فولادی

فروش انواع ورق های آهن در سایز و جنس های مختلف شامل :
St37 -St52
Ck45
A516

لوله ی صنعتی

فروش لوله جداره چاه و لوله ی مانیسمان در سایز و جنس های مختلف 

شمش فولادی

فروش شمش فولادی در انواع مختلف