تسمه CK45

 تسمه سی کا 45 

نکته : در بین آلیاژ فولاد Ck ، نوع 45 آن که به فولاد آلیاژی CK45 معروف می باشد و با کد فولاد آلیاژی 1191 معرفی می شود.

این نوع فولاد از مابقی انواع فولاد آلیاژی بیشتر استفاده می شود که به این دلیل ما به توضیح تسمه Ck45 می پردازیم.
تسمه های Ck45 عمدتا با روش نوردگرم تولید می شوند و جزء تسمه های فولادی فابریک می باشند.

این نوع تسمه به دلیل خوردایش کم گاها به جای تسمه St37 مورد استفاده قرار می گیرد .


کاربرد تسمه CK45


از این نوع تسمه برای ساخت :

  • قطعات با سطح مقطع کوچک
  • استحکام پائین
  • همچنین قطعات سنگین آهنگری شده

در وضعیت نرماله شده در مهندسی عمومی و قطعات اتومبیل و موتور ها مثل :


  • اکسل
  • کلاچ شافتها
  • قطعات پرس و …

استفاده می شود.

قیمت تسمه Ck45 نسبت به تسمه St37 بالاتر میباشد. .
 این نوع فولاد عموما جوش پذیر نمی باشد.

دسته بندی:

توضیحات

c