تسمه آلومینیوم توس پایا
چهارپهلو آلومینیوم توس پایا

آلومینیوم چیست ؟ انواع مختلف آلومینیوم ؟

آلومینیوم در دسته فلزات سبک وزن قرار می‌گیرد، ولی استحکام برخی از آلیاژهای آلومینیوم از فولادهای ساختمانی هم بیشتر است. هدایت الکتریکی و گرمایی خوبی دارد و منعکس کننده خوبی برای نور و گرما محسوب می‌شود. آلومینیوم در اکثر موارد کاربردی، مقاومت به خوردگی زیادی دارد و فلزی غیر سمی است.
هدف از تولید آلیاژهای مختلف آلومینیوم، بهبود خواص کیفی و کمی آلومینیوم برای مصارف مختلف می باشد.
آلیاژهای آلومینیوم، عبارت اند از آلیاژهای فلزی که معمولاً ساختار ین آلیاژ ها در برگیرنده حدود ۹۰–۹۶٪ عنصر آلومینیوم است و علاوه بر فلز آلومینیوم شامل یک یا چند عنصر دیگر نیز می باشند، این عناصر به منظور بهبود خاصیت های خاص به عنصر پایه یعنی آلومینیوم اضافه می شوند. به شکل معمول آلیاژ های آلومینیوم علاوه بر دارای بودن عناصر آلیاژی تشکیل دهنده آلیاژ، شامل چند عنصر آلیاژی فرعی دیگر نیز می باشند، لذا مقدار اندکی از این آلیاژ های فرعی می تواند تأثیر بسیار زیادی بر ویژگی ‌های آلیاژ آلومینیوم داشته باشد.

انواع آلیاژهای آلومینیوم


به طور کلی تمامی عناصر قابلیت ترکیب شوندگی با عنصر آلومینیوم را ندارند و تنها برخی از فلزات می توانند در اثر ترکیب با آلومینیوم، آلیاژی مستحکم را پدید آورند. آلیاژهای آلومینیوم به جهت روش های آلیاژ سازی آلومینیوم به دو دسته تقسیم بندی می شوند.

  • آلیاژ آلومینیوم نوردی
  • آلیاژهای ریختگیآلیاژ آلومینیوم نوردی


این گونه آلیاژها براساس استاندارها به هشت گروه 1xxx تا 8xxx بر اساس نوع فلزات تشکیل دهنده تقسیم بندی می شود.

  • 1xxx: آلیاژ آلومینیوم با درصد خلوص 99.9 درصد
  • 2xxx: مس به عنوان اصلی ترین عنصر در این نوع آلیاژ
  • 3xxx: فلز منگنز اصلی ترین عنصر در این نوع آلیاژ
  • 4xxx: سیلیسیم اصلی ترین ناخالصی برای این نوع آلیاژ است. قابلیت جوشکاری مناسب ویژگی مهم برای این نوع آلیاژ محسوب می گردد.
  • 5xxx: منیزیم اصلی ترین ناخالصی در این نوع آلیاژ می باشد. این نوع آلیاژ بیشتر برای مصارف داخلی و تزئینات مورد استفاده قرار می گیرد.
  • 6xxx: منیزیم و سلسیم هر کدام با درصدهای مختلف به عنوان ناخالصی در تولید این نوع آلیاژ
  • 7xxx: فلز روی به عنوان ناخالصی اصلی در تولید این نوع آلیاژ استفاده می شود.
  • 8xxx: آلومینیوم با درصد کمی قلع و لیتیم به عنوان ناخالصی در این نوع آلیاژ


آلیاژهای ریختگی

این نوع از آلیاژهای آلومینیوم به روش ریخته گری و قالب گیری به شکل مورد نظر تبدیل می شوند. دسته بندی این نوع آلیاژها با یک کد چهار رقمی نمایش داده می شود. در واقع این کد معرفی درجات و گرید بندی آلومینیوم به همراه ناخالصی های آنان است.


انواع آلیاژهای ریختگی


آلومینیوم آلیاژ 1100
آلومینیوم آلیاژ 2011
آلومینیوم آلیاژ 2014
آلومینیوم آلیاژ 2024
آلیاژ 3003 آلومینیوم
آلیاژ 5052 آلومینیوم
آلیاژ 6061 آلومینیوم
آلومینیوم آلیاژ 6063


فراموش نشود که سیستم نام گذاری آلیاژ ها از سیستم ۴ حرفی پیروی می‌کند. در این سیستم اولین عدد، عنصر آلیاژی اصلی را مشخص می‌ کند.